Pavel Tykač přitvrdil vůči španělské Telefónice, už po ní chce více než 850 milionů korun. Příště bude vypovídat Juraj Šedivý

Finančník a investor s diskutabilní pověstí Pavel Tykač pokračuje v boji se španělským telekomunikačním gigantem Telefónica. Dnes jeho právní zástupce, respektive Tykačovy kyperské firmy Venten Management, navýšil před soudcem Radimem Novotným původní požadavek na doplatek ve výši 644,28 milionů korun o úrok z prodlení od roku 2005. V současné době celková částka přesahuje 850 milionů Kč (přes 30 milionů eur).

Spor se odvíjí od privatizace státního podílu v tehdejším Českém Telecomu (dnes Telefónica O2 Czech Republic). Španělská Telefónica tehdy za 51,1 procent zaplatila státu 82,6 miliard korun. Na jednu akcii připadlo 502 korun. Španělé vzápětí podali ostatním akcionářům nabídku na odkup ve výši 456 korun. To se Tykačovi, jenž prostřednictvím firmy Venten Managementem vlastnil solidní balík akcií, pochopitelně nelíbilo a začal jednat. Prvního února 2006 podal Venten žalobu na španělskou společnost. V dubnu téhož roku se objevily informace o dohodě. Nakonec k ní nedošlo.

Dnešní soudní stání se zaměřilo na výslech soudního znalce v oboru ekonomiky Pavla Procházky z Opavy. Žalobce, tedy Venten Management, zastupoval Zoltán Kiss, koncipient Tykačova dvorního právníka Radima Smolena. Žalovanou Telefóniku hájila Karolína Horáková, partnerka české pobočky velké americké právní firmy Weil, Gotshal & Manges. Zatímco Kiss dorazil sám, Horákovou doprovázelo šest mladíků a jedna dívka.

Soudce Novotný nejprve přečetl hlavní body ze znaleckého posudku vypracovaného Procházkou. Ten ohodnotil jednu akcii Telefóniky O2 CR k 15.6 2005 na 504,18 korun. Pro výpočet si vybral metodu diskontovaných volných peněžních toků. Druhý výpočet pomocí tržních násobitelů vedl k číslu 493,66 korun na akcii ke konci roku 2004. Částku ve výši 456 korun, kterou nabídla Telefónica označil procházka za nepřiměřenou.

Horáková znalcův posudek razantně napadla. Tykačův právník nejprve řekl: „Posudek akceptujeme i když je částka podstatně nižší, než jakou požadujeme“. Poté se opravil a požádal soudce, aby do zápisu nedal slovo akceptujeme, ale „bereme na vědomí“.

Následovala zhruba dvouhodinová palba ze strany Horákové (vyplněná 20minutovou přestávkou). Nejprve působila nervózně, až poněkud rozklepaně. Později, když její pozice sílila, zklidněla a občas se i usmála. Znalec Procházka posudek hájil zejména s odvoláním na metodiku někdejší Komise pro cenné papíry. Mluvil o přiměřené hodnotě, kterou označoval za férovou. „Například v USA se pro tyto účely používá férová, nikoli tržní cena.“ Řekl také, že dle Komise není možné při takovémto výpočtu používat diskont za minoritu.  

Horáková se evidentně snažila posudek zpochybnit. Postupně se jí to také podařilo. Nejprve šlo o firemní nemovitosti, kde se jí podařilo zpochybnit hodnotu na jednu akcii až ve výši 30 korun. Nakonec Procházkovi dokázala početní chybu. Ten ji pod tlakem přiznal. Zaměnil totiž book value a book equity. Horáková nakonec znalecký posudek označila za nespolehlivý. Znalce ale „podržela“. Navrhla soudci, aby Procházka formou dodatku odstranil chyby a doplnil chybějící údaje. Kromě toho zmínila možnost vypracování revizního znaleckého posudku. Soudce se přiklonil k první variantě s tím, že posudek nelze vzhledem ke specifickému postavení Telefóniky zadat žádné renomované společnosti, neboť telefonní gigant je se všemi v nějakém vztahu.

Koncipient Kiss pouze znalce vyzval k odstranění jednoho překlepu. Poté promluvil na adresu Horákové. „Vaše nabídka nebyla v souladu se zákonem, proto se soudíme už tři roky“.

Soudce nakonec vyhověl požadavku Telefóniky, aby u příštího stání vypovídal Juraj Šedivý. Měl by se vyjádřit k prodeji nemovitostí. Bývalý finanční ředitel Českého Telecomu je dnes 1. místopředsedou představenstva přejmenované Telefóniky O2 a generálním ředitelem Telefóniky O2 Slovakia.

-mot-

Co chce Tykač po Telefónice

644,28 milionů korun jako doplatek za akcie Telefóniky O2 CR (dříve Český Telecom)

plus úroky

od 30.9. 2005 do 31.12. 2005     8,75 %

od 1.1. 2006 do 31.12. 2006       9,00 %

od 1.1. 2007 do 30.6. 2007         9,50 %

od 1.7. 2007 do 31.12. 2007       9,75 %

od 1.1. 2008 do 30.6. 2008       10,50 %

od 1.7. 2008 do 31.12. 2008     10,75 %

od 1.1. 2009 do zaplacení           7,00 % nad úrovní 14denní repo sazby, která je nyní 2,25 %

Venten Management byla na konci roku 2006 významným věřitelem v Holandsku zaregistrované J&T Private Equity. Firma spadající do finanční skupiny J&T Tykačově Ventenu dlužila 2 miliardy korun plus úroky. Roční sazba za rok 2006 byla sjednána ve výši 7,5 procent.

Předcházející článek

Na Lauberhornu kraloval Defago

Následující článek

Skupina Penta žaluje Slovensko, bude chtít stovky milionů eur