PET radiofarmaka na vzestupu

Diagnostická metoda pozitronové emisní tomografie (PET) dosahuje v České republice stále většího rozšíření. Především díky své šetrnosti k lidskému organizmu, což zajišťuje nižší dávka radiofarmaka a tím menší zátěž pro pacienty, kteří to jistě přivítají, vzhledem k jinak dost negativnímu psychologickému účinku pobytu na onkologických pracovištích. Vysoké nároky ale klade na výrobce. ÚJV Řež, divize Radiofarmaka, má v tomto segmentu silnou pozici, která vychází nejen z více než čtyřicetileté tradice výroby radiofarmak, ale především vlastního výzkumného a výrobního zázemí, které tvoří PET centra v Praze, v Brně a Řeži.
 V současné době zajišťuje produkci radiofarmaka 18F-fluorodeoxyglukosa (FDG) pro většinu trhu v ČR.

Nově v Českých Budějovicích

Zatím posledním úspěchem je před několika měsíci vyhrané výběrové řízení a podpis smlouvy na dodávky vlastního přípravku Fludeoxyglukosa do oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice. Spolupráce naváže na předchozí podporu ze strany ÚJV Řež, kdy divize Radiofarmaka v rámci testů PET/CT kamery (kamera kombinující technologii diagnostiky PET s diagnostikou počítačové tomografie), zácviku personálu nemocnice a zkušebního provozu dodávala diagnostickou látku FDG na zmíněné oddělení již od září 2016, pro nově instalovanou PET/CT kameru.

Jaký význam Nemocnice České Budějovice pracovišti pozitronové emisní tomografie přikládá, potvrzuje fakt, že celé oddělení prošlo kvůli nově vzniklé části s PET/CT kamerou náročnou rekonstrukcí tak, aby byly splněny veškeré požadavky na plynulost a bezpečnost provozu a především pohodlí pacientů. Tady byly formou konzultací a doporučení využity také zkušenosti pracovníků ÚJV Řež.

V ČR roste zájem o PET diagnostiku
Oddělení nukleární medicíny v Českých Budějovicích patří mezi dvanáct pracovišť (některá pracoviště mají k dispozici dvě kamery), která disponují technologií PET kamery. V celkovém souhrnu jsou v ČR aktuálně k dispozici dvě PET/MR kamery (kombinuje PET s magnetickou rezonancí) a patnáct PET/CT kamer, všechny lze využít pro diagnostiku PET. ÚJV Řež z toho v současné době dodává celkem do deseti pracovišť nukleární medicíny.

Společnost v poslední době vyhrála tato výběrová řízení: Oddělení nukleární medicíny a PET centrum Nemocnice Jihlava, Ústav nukleární medicíny Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Oddělení nukleární medicíny – PET centrum, Onkologická a radioterapeutická klinika Fakultní nemocnice Plzeň Lochotín (tady mají i kameru PET/MR) nebo Masarykův onkologický ústav v Brně. Především ve zdravotnictví platí, že všichni dodavatelé diagnostických preparátu do nemocnic musí obstát v náročném, několik měsíců trvajícím, výběrovém řízení.

Co je to PET/CT?

Hybridní zobrazení PET/CT spojuje pozitronovou emisní tomografii (PET) a výpočetní tomografii (CT). Patří mezi nejmodernější zobrazovací metody a umožňuje v rámci jednoho vyšetření získat informace o funkcích zobrazované části těla spolu s jejich morfologickým nálezem. Obě zobrazovací metody se tak vhodně doplňují a umožňují zpřesnění diagnózy.

Nejčastěji používaným radiofarmakem je 18-fluordeoxyglukóza (18F-FDG, FDG), tedy molekula, která se od normální glukózy liší tím, že je kyslík na pozici 2′ nahrazen izotopem 18 fluoru. Molekula se chová téměř stejně jako molekula glukózy, takže je z velké části vychytávána buňkami tím více, čím vyšší je jejich metabolismus. V těchto buňkách se akumuluje a radioizotop fluoru se rozpadá
a vzniká glukóza, kterou tělo zpracuje obvyklým způsobem, byť obsahuje těžší izotop kyslíku.

Jaké je praktické využití PET/CT?
Vyšetření na hybridním skeneru PET/CT se využívá v onkologii na zjištění přítomnosti nádorového ložiska, posouzení jeho biologické povahy, rozsahu nádorového onemocnění, hodnocení účinnosti léčby a zjištění případné recidivy nádoru. V neurologii k určení oblasti mozku zodpovědné za epileptické záchvaty, zjištění degenerativních onemocnění mozku, např. Alzheimerovy choroby a vyšetření mozku v případě jeho postižení nádorem. V kardiologii k odlišení životaschopné části srdečního svalu od částí odumřelých, třeba po infarktu myokardu a zhodnocení účinnosti léčby, např. po operaci (bypass) nebo transplantaci kmenových buněk.

Předcházející článek

Slovenský start-up má ambici změnit evropské účetnictví

Následující článek

Emaar Development jde na burzu, šance i pro dravé Čechy