Rozhodčí řízení raději nebrat, výhodou je pouze a jen rychlost

V České republice existují dva základní druhy rozhodčího řízení. Jde o řízení před jediným stálým rozhodčím soudem v ČR, kterým je Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, nebo řízení před ad hoc rozhodci. Nechat rozhodovat ad hoc rozhodce může jen ten, kdo ví, že rozhodce rozhodne v jeho prospěch. Právě proto má tolik subjektů poskytujících spotřebitelské úvěry ve smlouvách rozhodčí doložky pro ad hoc rozhodce, které se ale tváří jako rozhodčí doložky pro stálý rozhodčí soud. V ČR může být stálý rozhodčí soud zřízen pouze zákonem. Ani rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR není nejrozumnější varianta.

Základní nevýhody rozhodčího řízení
1) Obsahuje-li rozhodčí doložka nebo rozhodčí smlouva ustanovení, že rozhodci jsou oprávněni rozhodovat podle obecných zásad spravedlnosti, nejsou vázáni hmotným právem a mohou tedy rozhodnout i v rozporu s ním.
2) Rozhodčí řízení je v zásadě jednoinstanční a podléhá přezkumu soudem jen za velmi výjimečných okolností. To, že je rozhodčí nález nesprávný nebo nespravedlivý, není samo o sobě takovou okolností.
3) Proti rozhodčímu nálezu není přípustná ústavní stížnost k Ústavnímu soudu České republiky.
4) V souvislosti s rozhodčím nálezem není možné aplikovat zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, tedy ČR za škodu způsobenou nesprávným rozhodčím nálezem neodpovídá.
5) Rozhodci nemají status veřejného činitele, tedy se nemohou dopustit trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele.

Základní výhoda rozhodčího řízení
Pouze a jen rychlost rozhodování ve srovnání s rozhodováním obecných soudů.
-tom-

Předcházející článek

Státní výrobce plastické trhaviny Semtex vykázal nejvyšší ztrátu v historii

Následující článek

Valašská Deza přišla o hnojiva. Lovochemie přešla pod Agrofert Holding, stejně tak Synthesia