Rozhodnutí, které může Bakalu připravit o desítky miliard, se kterými už najisto počítal

Toto se dnes objevilo na webových stránkách ministerstva financí:

Byty OKD – rozhodčí soud dal za pravdu Ministerstvu financí

Ministerstvo financí obdrželo rozhodnutí Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky ve věci RPG Industries SE proti České republice.

Ministerstvo financí vyhrálo rozhodčí řízení v plném rozsahu, tzn. bylo potvrzeno, že nájemníci bytů bývalých OKD mají i nadále předkupní právo za zvýhodněných podmínek, v souladu s článkem 7.6 odst. (d) smlouvy, která byla uzavřena v roce 2004 mezi Fondem národního majetku (nyní MF) a společností Karbon Invest (nyní RPG Industries). (Zmíněný článek smlouvy společnost RPG Industries jednostranně vypověděla v červnu 2009.)

Přestože v průběhu řízení společnost RPG Industries nároky Ministerstva financí uplatněné žalobou v plném rozsahu uznala, rozhodčí soud uvedl, že i pokud by se tak nestalo, rozhodl by v plném rozsahu ve prospěch MF.

Předcházející článek

Lídr českého herního a zábavního průmyslu zvýšil obrat nad 17 miliard

Následující článek

Dobré ráno, pane doktore