Se stavebním firmou VOKD bylo zahájeno insolvenční řízení

Jedna z největších stavebních společností na severní Moravě VOKD se ocitla v insolvenčním řízení. Soud řízení zahájil dnes na podnět věřitelů Ondřeje Buzka a Oknoservisu. Oba dále doložili seznam dalších dvaceti věřitelů, vůči nimž má VOKD závazky po lhůtě splatnosti. Celkový dluh byl vyčíslen na devatenáct a půl milionů korun.

VOKD podle údajů výroční zprávy z roku 2007 zaměstnávala 650 lidí, utržila 1,3 miliardy korun a vydělala 29 milionů po zdanění. Vlastní padesát procent ve VOKD Svařované sítě a 51,14 procent ve společnosti Slezský kámen.

Postižená VOKD je součástí skupiny Geofin Daneše Zátorského. Ta ho koupila na konci roku 2006 od černouhelného kolosu OKD. Geofin zastřešuje firmy podnikající v leteckém, stavebním a dřevozpracujícm průmyslu. Kromě VOKD a dcer jde především o několik podniků spadajících pod Job Air, Českou ochrannou službu nebo Ranch Geofin. Minoritních dvacet procent VOKD vlastní strojírenský holding Vítkovice.
-mot-

Předcházející článek

Jiří Muška si pořídil třetí letadlo, tentokrát Mustanga

Následující článek

Těžká rána pro drsné Komárky