Soud ochrání Sisákův Oleofin před věřiteli

22.4.2010 usnesením Městského soudu v Praze z rozhodnutí zastupujícího soudce JUDr. Jaroslava Suchého došlo k vyhlášení moratoria do 22.07.2010 (ochrany před věřiteli) u společnosti Oleofin, t.č. v insolvenci. Soud návrhu insolvenčního dlužníka vyhověl, neboť pro moratorium se vyslovili věřitelé 64,28 % pohledávek Oleofinu. Soud ovšem rozhodl bez vědomí, že ze všech těchto „kooperujících“ věřitelů, jak oněch 9 subjektů sám dlužník označuje, se jen jeden nachází mimo korporátní strukturu dlužníka samotného. Tím je Raiffeisenbank.

Jelikož se termín ukončení moratoria a termín splatnosti závazku Oleofinu vůči této bance (uvedeno v návrhu na vyhlášení moratoria) v podstatě shodují, dovozujeme, že účelem moratoria je uspokojení této banky na úkor ostatních věřitelů společnosti Oleofin. Jiný důvod postrádá logiku. Kdyby se jednalo o zájem pouze dlužníka, třeba pro protahování řízení k dokončení některých transakcí, nebyla by mezi kooperujícími věřiteli uvedena banka.

Důvod, proč nevěříme, že Oleofin své dluhy s věřiteli rekonstruuje, zajistí a zaplatí, jak slibuje v návrhu na vyhlášení moratoria, spatřujeme ve skutečnosti, že žádnou obchodní činnost nevykonává, nemá zaměstnance, ostatně za ty poslední ani nezaplatil závodní stravování (viz přihláška spol. Eurest do insolvence). Veškerou obchodní činnost převedl začátkem tohoto roku na společnost Lukana Oil, ochranné známky převedl na Biocomp, pohledávky postoupil na jiné subjekty mimo věřitele v pořadí. Tyto transfery Oleofin před svými skutečnými věřiteli tajil; čestně se vypořádat se svými dluhy Oleofin v tom chvatu asi opomněl.

Za zmínku stojí uvést jména „kooperujících“ věřitelů a jejich vztah k insolvenčnímu dlužníkovi:

1)
Mgr. Ing. Ivo Hala
Jde o právního zástupce insolvenčního dlužníka samotného a celé korporátní struktury JUDr. Petra Sisáka (který je uveden na webových stránkách AK Hala jako v rubrice „O nás“ jako specialista této kanceláře na bankovní právo). Zároveň Mgr. Hala byl jediným akcionářem společnosti Lukana Oil v době, kdy tato společnost převzala obchodní činnost společnosti Oleofin (viz Plenty s.r.o.). AK Ivo Hala sídlí na stejné adrese, jako před změnou sídla sám insolvenční dlužník Oleofin. Není nám jasné, proč Mgr. Ing. Ivo Hala vykonává právní služby pro všechny níže uvedené společnosti (kromě banky), když mu za to neplatí.

2)
Oleochem
Společnost sídlí na stejné adrese, jako AK Hala a dříve Oleofin. Prvním akcionářem byla Golden River s.r.o. (viz Plenty s.r.o.), poté Oleofin a od 26.8. 2008 Spolek pro chemickou a hutní výrobu. Jednoznačně jde o člena korporátní struktury, ve které je Oleofin.

3)
Plenty, s.r.o.
Jejím dřívějším společníkem byla spol. Platinum River, s.r.o. sídlící na stejné adrese jako Golden River s.r.o. Tato společnost zabývající se pronájmem nemovitostí byla založena v dubnu 2009. Jejím jediným společníkem a jednatelem je Luboš Šuda, známý boxer se základním vzděláním. Jeho dřívějším oficiálním sponzorem byla Setuza, Ústí nad Labem (člen korporátní struktury, ve které je Oleofin). Plenty, s.r.o. nabyla pohledávky za společností Oleofin. ve velkém rozsahu a v době, kdy již všichni věřitelé věděli, že Oleofin je ve vážných potížích, neboť byl v prodlení v platbách velkých částek. Na myšlenku získat tyto pohledávky musel Luboš Šuda přijít buď v ringu, když dostal velkou ránu do palice, nebo naopak po zralé úvaze, kterou mu vysvětlil Mgr. Sisák, jeho stávající chlebodárce. Plenty, s.r.o. je v současnosti dominantním akcionářem společnosti Lukana Oil. Tato akciová společnost upsala nové akcie společnosti Plenty, s.r.o. jako jedinému zájemci. Plenty za tyto akcie zaplatila postoupením pohledávek za společností Oleofin na Lukanu Oil. Poté Lukana Oil již v době průběhu insolvenčního řízení nad Oleofinem, uspěla se zapsáním navýšení kapitálu o nabyté pohledávky za společností Oleofin(!!!!), které na Lukanu Oil postoupila Plenty, s.r.o. (částka Kč 182 660 000). Detaily transakce viz sbírka listin Lukana Oil, např. notářský zápis NZ 17/2010. Pohledávky za společností Oleofin, byly v době transakce prakticky bezcenné, auditor Jan Svoboda KAČR č. 433 spolehlivě potvrdil jejich existenci a soud zápis před několika dny provedl. Někdo si tak prostřednictvím společnosti Plenty, s.r.o. ošetřil své pohledávky za spol. Oleofin dokonce v průběhu insolvenčního řízení. Smutné na tom je, že zápisy do rejstříku firem i insolvenčního rejstříku provádí jeden a ten samý Městský soud v Praze, veškerý listinný materiál má u sebe. Plenty, s.r.o. tudíž zahrnujeme do korporátní struktury, ve které je i Oleofin.

4)
Raiffeisenbank
Není samozřejmě ve struktuře kolem Oleofin, ale má nejlepší znalosti o hospodaření, pohledávkách a závazcích dlužníka. Ing. Procházka jednající za Oleofin dříve (ale i nyní skrytě), je veden snahou vypořádat se se závazkem vůči této bance, neboť její služby potřebuje ve svých dalších společnostech. Důvod je zřejmý – další banku, která je ochotna financovat struktury pánů Sisáka a Procházky, těžko pohledat. Tato banka zcela jistě má více informací, než ostatní skuteční věřitelé.

5)
Spolek pro chemickou a hutní výrobu
Jediný akcionář společnosti Oleochem (viz výše). Do října 2009 v ní byl předsedou představenstva a nyní je předsedou dozorčí rady Ing. Martin Procházka. Ta samá osoba, která byla předsedou představenstva Oleofin do 28.1. 2010. Do 28.1. 2010 byla jediným vlastníkem Spolku pro chemickou a hutní výrobu společnost Via Chem Group (viz věřitel č. 9). Jednoznačně se jedná o člena korporátní struktury kolem společnosti Oleofin.

6)
Spolpharma
Na stejné adrese, jako Spolek (viz 5). Spolek pro chemickou a hutní výrobu, je jediným akcionářem Spolpharmy. Obchodní podíl je zastaven ve prospěch Raiffeisenbank. Jednoznačně se jedná o člena korporátní struktury kolem společnosti Oleofin.

7)
STZ
Na stejné adrese, jako Setuza, ostatně z ní i STZ pochází. Jako jediný akcionář se v této společnosti do prosince 2008 střídaly společnosti Via Chem Group a Spolek pro chemickou a hutní výrobu. Nyní jsou akcie v listinné podobě na majitele, takže anonymní. Předsedou představenstva je Ing. Martin Procházka, donedávna předseda představenstva insolvenčního dlužníka Oleofin. Jednoznačně se jedná o firmu v korporátní struktuře kolem Oleofin. Nejspíše se jedná o nejdůležitější článek celé struktury kolem bývalé společnosti Setuza (Setuza, Oleofin, STZ Development, …) poté, kdy byly akcie převedeny na listinnou podobu a znějí na majitele. Vlastnická struktura se již nemusí odvíjet složitě přes Via Chem Group a Euro Capital Alliance v Kanadě či další firmy v daňových rájích. Podstatou zůstává výrobní činnost na strojích a zařízeních získaných od podniku Setuza.

8)
STZ Development
Na stejné adrese jako Setuza a STZ. Jde o firmu, která si pronajala budovy výrobního areálu býv. Setuzy a.s., doplňuje společnost STZ, která si pronajala technologická zařízení bývalé Setuzy. Jediným akcionářem je Via Chem Group, dříve jím byla Golden River s.r.o (viz výše). Jednoznačně je členem korporátní struktury, ve které je i Oleofin.

9)
Via Chem Group
Předsedou představenstva je Erhard Procházka (otec Ing. Martina Procházky) a místopředsedou Vladimír Sisák (otec JUDr. Petra Sisáka – právníka AK Hala). Akcie jsou v listinné podobě na jméno. Jednoznačně se jedná o firmu korporátní struktury, ve které je i Oleofin.

Výše uvedené společnosti vyjma Raiffeisenbank se různě proplétají či proplétaly ve vlastnických vztazích, osobami v představenstvech či dozorčích radách. Struktura firem po vstupu do společnosti Setuza, tj. Via Chem Group, STZ, STZ Development, Oleofin atd. byla vybudována tak, aby byl chráněn kapitálový vklad pana Mgr. Sisáka a Ing. Procházky do této rizikové investice.

Dominantním postavením, které na trhu získala společnost Oleofin v nákupu řepkového semene ze sklizně 2008, došlo k tomu, že výše uvedená korporátní struktura mohla existovat a řešit si své závazky na úkor věřitelů společnosti Oleofin. Dosud Oleofin dluží značné částky, obchodní činnost nevyvíjí, zaměstnance nemá, peníze nemá, je bez majetku. Prakticky celá struktura kolem bývalé Setuzy je bez majetku. Prostředky získané nezaplacením dodavatelům řepky ale i jiného zboží a služeb, Oleofin ztratil ve špatných obchodech a zbytek převedl do společnosti STZ i jiných organizací.

Pohledávky „kooperujících věřitelů“ Oleofinu jsou pochybné, vycházející z různých postoupení, zápočtů, mohou být vyráběné synteticky. Později budou nejspíše popřeny. Skutečným věřitelům, kteří se do insolvence přihlašují téměř každý den (a přibudou věřitelé značných pohledávek), je jasné, že v rámci moratoria dojde jen ke zdržení a likvidaci zbytků konkurzní podstaty.
-k.t.-

Předcházející článek

Minoritní akcionáři ArcelorMittalu Ostrava jsou silnější, chystají se na valnou hromadu matky do Lucemburku

Následující článek

Zemědělský magnát Rada má trable, jeho zázračné družstvo se začíná poněkud kymácet