Stane se ArcelorMittal Ostrava filiálkou ArcelorMittalu Poland?

Zajímavé plány s největším hutním podnikem u nás má jeho jediný akcionář, společnost ArcelorMittal Holdings ze švýcarského Zugu. Po ukončení squeez-outu, se údajně chystá příhraniční fúze s ArcelorMittalem Poland. Výsledkem stretegického rozhodnutí bude jediný podnik, se sídlem v Polsku. Z Ostravy se stane pouze závod. Má to svoji logiku, když problémy s odběrem surového železa pro Vítkovice Steel zatím nebyly vyřešeny, tímto krokem se vymaňují z jurisdikce českého státu. Přínos je spatřován zejména v úspoře mzdových nákladů vrcholového vedení a zjednodušení řízení celého tohoto nově vzniklého kolosu.
-nik-

Předcházející článek

Poláci nejsou spokojeni s nabídkou Bakaly a Rafaka

Následující článek

Pitra chytli v barabizně, kterou navštěvuje dosti Čechů a Slováků