V požehnaném věku 98 let zemřel následník trůnu

Ota Habsbursko-Lotrinský byl nejstarším synem posledního rakousko-uherského císaře Karla I. (jako český král byl titulován Karel III.). Narodil se jako Jeho císařská a královská Výsost František Josef Ota Robert Maria Anton Karel Max Jindřich Sixtus Xaver Felix Renatus Ludvík Kajetán Pius Ignác, císařský princ, arcivévoda rakouský, korunní princ český a maďarský etc. Část života usiloval o renesanci monarchie. Vždy neuspěšně. Manželku Reginu Habsbursko-Lotrinskou přežil o rok a půl.

Hlavou Habsburků se po všech směrech definitivně stává arcivévoda Karel Habsbursko-Lotrinský.

Předcházející článek

Před 77 lety zemřela Marie Curie-Skłodowska, žena, která změnila svět

Následující článek

Největší generátor nových miliardářů poprvé lídrem hazardního trhu