Zaměstnanec Chvaletic brání svoji elnu

Přečetl jsem si článek „ČEZ prodává elektrárnu Chvaletice, logickým kupcem nejvyššího komínu v Čechách se jeví EPH“ a nedá mi to, abych na něj nereagoval, protože některé věci, které jsou v něm uvedeny nejsou až tak úplně pravda.

„Chvaletice patří v rámci ČEZ mezi nejproblematičtější elektrárny“ – Elektrárna Chvaletice je v rámci ČEZ jedna z nejspolehlivějších elektráren a to i přesto, že ČEZ na investicích a údržbě Chvaletic šetří víc než na jiných elektrárnách.

„Jsou zastaralé a nepříliš ekologické“ – Elektrárna nedosahuje účinnosti jako moderní elektrárny v Evropě nebo ve světě (ale která elektrárna v ČEZu dosahuje), je vybavena velmi moderními řídícími systémy a že je nepříliš ekologická, v čem? Elektrárna Chvaletice má například nejlepší odsíření ze všech elektráren v ČEZu a má veškeré certifikáty na vedlejší produkty výroby elektrické energie (dříve odpadní produkty). Za odpady (nebo dokonce nebezpečné odpady) se platí velké peníze za ukládání na skládkách, certifikovaný vedlejší produkt se naopak prodává pro průmyslové využití.

„Při stávajících cenách elektrické energie navíc jedou pouze na minimální výkon“ – Pokud si najdete výrobu chvaletické elektrárny třeba několik let zpátky, zjistíte, že má vysokou výrobu blížící se maximálnímu výkonu (samozřejmě po odečtení poruch, dob oprav a odstávek, kterých je poslední léta pomálu). Na minimální výkon se jelo krátkodobě nedávno, když napadl sníh a došlo k několika poruchám na zařízení vykládky uhlí – přetržené lano posuvů, přetržený dopravníkový pás atd. Co se týká ceny elektrické energie, ta výrobu neovlivňuje, jak řekl sám Martin Roman, cena se navíc stanovuje na burze.

„Alokace elektrárny pro období 2008-2012 představuje 2719059 povolenek, což při aktuální ceně představuje 4.6 miliard korun“ – Toto jsou čísla přibližně na jeden rok (2008 bylo3 360 603 povolenek a 2009 pak 2 918 572), ne pro období 2008-2012), ale aby toto bylo vypovídající, bylo by dobré je srovnat s čísly ostatních elektráren. Množství povolenek souvisí s výrobou elektrárny, tedy čtyřikrát větší výroba, čtyřikrát víc povolenek, čtyřikrát větší náklady (Prunéřov). Současná cena povolenky je cca 9.8 eura za tunu CO2.
zaměstnanec elektrárny Chvaletice

Předcházející článek

Poukaz do Rumunska

Následující článek

Přijela dcera Jurije Gagarina