Další úspěšný nájezd českého kapitalisty na trakční zařízení a izolátory