T. G. Masaryk jako vojenský diktátor?

Německý literát Emil Ludwig náležel k početným zahraničním obdivovatelům T. G. Masaryka, z nichž mnozí byli přesvědčeni, že pokud by vznikly Spojené státy evropské, byl by Masaryk vhodným kandidátem na úřad prvního prezidenta sjednoceného starého kontinentu. Ludwig představil Masaryka jako „největšího demokrata, nadlouho snad velikého demokrata posledního“, kterého postavil proto Mussolinimu jako „diktátora mravního proti diktátoru faktickému, muže svědomí proti muži moci“.

Čtěte celý článek

T. G. Masaryk, civilizace a kultura

Pouze v jednom ojedinělém historickém okamžiku v odlehlém koutu Eurasie se zrodilo osvícenství, které – pokud bylo proměněno v politický program – se stalo nositelem demokracie, emancipace a lidské důstojnosti. Tomáš Garrigue Masaryk si byl této skutečnosti dobře vědom. Vybudoval na zmíněných základech stát. Zároveň svým osobním příkladem ukázal, že zatímco loajalita vůči hodnotám osvícenství ústí do pevného mravního postoje, lpění na zásadách romantismu může sice působit značně teatrálně, ale snadno degeneruje do politické frašky a tragédie.

Čtěte celý článek

Petr Kellner zasel „drobné“ u Dunaje

PPF Group Petra Kellnera nedávno dotáhla nákup distresované Škody Transportation, na západ od našich hranic pošilhává po jedné velké investici, ale žije i menšími, futuristickými investicemi. Přes Home Credit Group vstupuje do expandující maďarské firmy, zabývající se mobilními a online platbami a sběrem dat. Chce s ní zavítat i na český trh.

Článek pouze pro registrované