Byl to klasik a Oldenburk

Jeho královská Výsost, princ Philip, vévoda z Edinburghu, zemřel. Bylo mu 99. V manželství s královnou Alžbětou II. propojil staroněmecké rody Wettinů (větev Sasko-Kobursko-Gothajská) a Oldenburků (větev Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderbursko-Glücksburská).

Článek pouze pro registrované