Český investor na akviziční stezce. Na nákupy má připraveno 55 miliard korun