ČEZ pod vedením Martina Romana prodal lukrativní firmu I & C Energo, napojenou na Temelín. Skrytě ji kontroloval Romanův právník

V sekci pro předplatitele uveřejnil motejlek.com 3. ledna článek o velmi podezřelém prodeji I & C Energo, kdysi dceřiné společnosti energetického holdingu ČEZ. Mezitím se nám podařilo odkrýt další závažné souvislosti, které nyní zveřejňujeme i pro ostatní čtenáře v doplněné verzi článku.

V půlce loňského roku oznámila maďarská petrochemická skupina MOL, že prodala svou dceřinou firmu I & C Energo se sídlem v Třebíči holandské společnosti Yellowraazd patřící maďarským strojírnám Olajterv. Cena transakce nebyla uvedena, ale MOL si před tím firmu ocenil na 18 miliard forintů, asi 1,5 miliardy korun. Odpovíme na otázku, jak a proč se I&C Energo dostala do maďarských rukou a kdo na jejím byznysu profituje.

Třebíčská I & C Energo bývala až do roku 2008 velmi slušnou “cash cow” energetického holdingu ČEZ. V rámci skupiny generovala každoroční zisk v desítkách milionů korun. Poslední rok před prodejem vykázala EBITDA 102,3 milionů korun a bez jejích dodávek a servisu od řídících a kontrolních jednotek až po komplexní energetické projekty se neobešla žádná elektrárna ČEZ. Ten se ale firmy zbavil s vysvětlením, že je přebytečná a outsource bude v tomto případě levnější. Prodal ji MOLu, s nímž před tím uzavřel značně pochybnou strategickou alianci. Cenu za transakci stejně jako další podrobnosti nikde neuvedl, dopátrat se ale dá ve výroční zprávě maďarské společnosti za rok 2008. Podle ní MOL českému holdingu zaplatil po přepočtu z forintů zhruba 660 milionů korun. To odpovídá zhruba devítinásobku posledního čistého zisku I & C Energo, což by se mohlo zdát v pořádku. Firma před sebou ale v tu chvíli už měla nalinkovanou skvělou budoucnost, což potvrdily hned další roky.

Vyjde-li Temelín, přitečou miliardy
I & C Energo pod Maďary okamžitě zvýšila tržby i zisk, a to především z velkorysých zakázek pro ČEZ a firmy, které holdingu, většinově vlastněnému českým státem, dodávají. Například hned v následujícím roce po obchodu vyhrála tendr Škody Praha Invest, dceřiné společnosti ČEZ, na přípravu systémů a kabeláže tepelné elektrárny Ledvice. Šlo o zakázku v ceně 900 milionů. V roce 2010 činily zakázky od ČEZ dohromady 730 milionů korun a v 2011 1,2 miliardy. EBITDA toho roku byla rekordních 310 milionů, ale to ještě není zdaleka vše.

Půvab I & C Energo totiž spočívá především v Temelíně. Pokud se bude největší česká jaderná elektrárna dostavovat, bude z I & C opravdu velké zlaté tele. Firma má totiž už nyní podepsány dohody, které jí zajišťují účast na dostavbě Temelína, ať ji bude zajišťovat kdokoliv ze současných uchazečů. A podíl jejích dodávek by nebyl zanedbatelný, odhadem by mohl činit až 15 procent. Počítá-li se při budování dalších dvou bloků Temelína s celkovou sumou 200 miliard, jde o opravdu tučnou sumu.

Celá operace započatá v roce 2008 a završená nyní vyvedením třebíčské firmy pod křídla holandské skořápky je tedy mimořádně podezřelá. Předkládáme důkazy, které vedou k závěru, že na transakci mohl profitovat Martin Roman a jeho společníci. MOL sehrál roli vědomého prostředníka.

Čtyřletá úschovna v MOL
ČEZ vedený Martinem Romanem na počátku roku 2008 investoval 16,2 miliardy korun do nákupu sedmiprocentního podílu v MOLu. Investice se od počátku jevila jako nesmyslná a ještě méně smyslu pak dával prodej I & C Energo. Bylo jasné, že firma se do petrochemické skupiny MOL nehodí, a tak se čekalo, komu ji přeprodá. Jistou logiku mohla ještě dávat úvaha, že ČEZ svou firmu MOLu vlastně jen půjčuje na dobu, kdy bude vlastnit jeho akcie, a poté, co si je MOL podle opce odkoupí zpět, ji vrátí českému holdingu. Nic takového ale samozřejmě v plánu nebylo.

Martin Roman, který se mezitím stal v roce 2010 členem představenstva MOL a je jím dodnes, to dobře věděl a byl i u rozhodnutí, že MOL prodá I & C Energo holandské společnosti Yellowraazd. V oficiální zprávě se pak uvádí, že kupcem jsou maďarské strojírny Olajterv, jimž Yellowraazd patří. Skutečnost je ale daleko složitější a ukazuje, že akvizici měl od počátku pod kontrolou Martin Roman, respektive jeho právník (toto označení nemá rád), obchodni partner a consigliere Josef Brož.

Josef Brož a jeho Yellowraazd a Yellowzaard
Dokládá to konsolidovaná účetní závěrka koncernu MOL za první půlku roku 2012. Poprvé se v ní, a zřejmě nedopatřením, objevuje dosud utajená a zela zásadní informace, která na prodej I & C Energo vrhá zcela jiné světlo. V krátké zmínce o prodeji uvádí, že kupec Yellowraazd využil na třebíčskou firmu předkupní právo podle dohody uzavřené už v prosinci 2008! Z toho je jasné, že dohodu neuzavíral nikdo jiný, než Josef Brož, tehdy jediný zástupce Yellowraazd. S Olajtervem tato firma neměla oficiálně ještě nic společného.

Brož, jeden ze tří zakladatelů advokátní kanceláře BBH a expert na offshore schémata, pomáhající zakrýt skutečné vlastníky, pro Romana pracuje už od jeho začátků v Jance Radotín. Později pro management plzeňské Škody vytvořil strukturu firem a fondů, díky nimž Roman a spol. Škodu ovládli. Ostatně Brožem zastupovaná firma Appian Machinery, vlastnící dnešní Škodu Investment, sídlí v Amsterdamu na stejné adrese jako Yellowraazd.

Brož Yellowraazd podle výpisu z holandského obchodního rejstříku založil jen tři dny před tím, než ČEZ oznámil prodej I & C Energo MOLu. Jediným akcionářem Yellowraazd byla v té době kyperská firma s mazaně prohozenými písmeny Yellowzaard, evidentně účelově vytvořená jen pro tuto operaci. Také v ní je Brož ředitelem. Jejím akcionářem je pak společnost CHORUS EXPLORERS FUND I SPC z Kajmanských ostrovů, za níž v minulosti Brož už také jednal. Konečným beneficientem této skořápky může být kdokoliv, směle se ale můžeme domnívat, že to je právě Martin Roman a spol.

Papírově skončilo angažmá Josefa Brože v Yellowraazd 27. 6. 2012. V ten den došlo také ke změně akcionáře, místo kyperské Yellowzaard nastupuje Olajterv Asset Management. Den na to MOL prodává Yellowraazd I & C Energo.

Také Olajterv v příběhu hraje podstatnou roli. Velké, kdysi státem vlastněné strojírny mají podobný privatizační příběh jako v Česku plzeňská Škoda nebo Mostecká uhelná společnost. Do roku 2001 byl Olajterv většinově vlastněn skupinou MOL. Management vedený Gezou Papem, napojený na MOL, jej ale podle maďarského deníku Népszabadság přes několik nepřímých transakcí majetkově ovládl. Olajterv podobně jako v případě I & C Energo a ČEZ nicméně zůstal významným dodavatelem MOL a nadále je s ním personálně propojen. Od roku 2006 ovládá skupinu Olajterv právě zmíněná společnost Olajterv Asset Management. Sídlí sice v Budapešti, řízená je ale společností Trust International Management. Tady se linky opět protínají s Brožem. Její amsterdamská adresa je shodná s adresou Yellowraazd, spojuje je poskytovatel právních, účetních a offshore služeb Citco. V roce 2008, kdy se pekla transakce I&C Energo, se o Trust International Management starala česká zástupkyně Citco Hana Balcarová.

Jedna parta
Je tedy zjevné, že všechny strany obchodu od managementu Martina Romana, přes MOL a Yellowraazd až po Olajterv byly v době transakce navzájem propojené a jednaly v součinnosti. MOL byl odměněn poměrně nesmyslným nákupem jeho akcií ze strany ČEZ, o němž píšeme v jiném článku, a čtyřmi lety držení lukrativní firmy. Ostatní účastníci transakce nyní budou profitovat na dalších tučných letech I & C Energo jako její vlastníci.

Martin Roman na dotaz motejlek.com po smyslu prodeje I & C Energo odpověděl, že se firma prodávala spolu s mnoha jinými inženýrskými a montážními firmami. „Strategicky nezapadaly do core businessu skupiny ČEZ. Ani ostatní velké evropské energetiky podobné firmy nevlastní.“ I kdybychom chtěli přijmout toto vysvětlení, pak nemůžeme akceptovat odpověď na to, jakou roli sehrál v celé transakci Josef Brož. Někdejší šéf představenstva a nyní dozorčí rady ČEZ a od dubna 2010 člen představenstva MOL uvedl, že o jeho angažmá nic neví. Navíc je dobré připomenout, že Roman vždy tvrdil, že vše dělá v zájmu akcionářů. Prodej I & C Energo ale v zájmu akcionářů rozhodně nebyl.

Pomineme-li všechny indicie vedoucí k tomu, že nemluví pravdu, pak nese přinejmenším odpovědnost za čin, jímž by se měla zabývat policie kvůli poškození akcionářů. Jím řízený, státem kontrolovaný holding ČEZ prodal nevýhodně do skryté kapitálové struktury, předem připravené Romanovým přítelem a blízkým spolupracovníkem, lukrativní dceřinou společnost. Tato společnost nadále profituje z byznysu ČEZ a už nyní je připravena k mohutným ziskům v případě (Romanem i jeho nástupcem Danielem Benešem vždy podporované) dostavby Temelína.

Vzhledem k tomu, že Roman měl ke svému jednání posvěcení představenstva, dozorčí rady, a tedy i hlavního akcionáře ČEZ (ministerstvo financí), měli by být k odpovědnosti voláni i jejich zástupci v čele s ministrem financí Miroslavem Kalouskem.
-pes-

Operace rozložená do čtyř let
27. června 2008 V Holandsku je založena společnost Yellowraazd, jejím jediným akcionářem je kyperská Yellowzaard a ředitelem český právník Josef Brož, letitý spolupracovník šéfa ČEZ Martina Romana.
30. června 2008 ČEZ prodává svou dceřinou firmu I & C Energo maďarskému koncernu MOL, neuvádí podrobnosti, jen že jde o součást aliance. Ta vznikla v lednu toho roku, kdy ČEZ koupil více než sedmiprocentní podíl v MOL.
1. července 2008 Holandská společnost Trust International Management, která ovládá maďarskou Olajterv Asset Management, uděluje plnou moc k zastupování Češce Haně Balcarové. Ta je zaměstnankyní offshore agenta Citco, pod nějž Trust International Management patří.
2. prosince 2008 MOL uzavírá s Yellowraazd, zastupovanou Josefem Brožem, smlouvu o předkupním právu na I & C Energo.
srpen 2009 I & C Energo vítězí v prvním velkém tendru pod novým vlastníkem. Za 900 milionů korun připraví řídící a kontrolní systémy a kabeláž tepelné elektrárny Ledvice. Tendr vypsala Škoda Praha Invest, dceřiná firma ČEZ. Další lukrativní zakázky od tohoto holdingu následují.
29. dubna 2010 Martin Roman je zvolen do představenstva MOL.
27. června 2012 Přesně po čtyřech letech odchází Josef Brož a kyperská Yellowzaard z holandské Yellowraazd. Akcionářem firmy se stává Olajterv Asset Management.
28. června 2012 MOL prodává I & C Energo společnosti Yellowraazd.

I & C Energo v číslech
rok tržby čistý zisk
2005 1,4 mld Kč 58 mil Kč
2006 1,0 mld Kč 31 mil Kč
2007 1,7 mld Kč 77 mil Kč
2008 2,0 mld Kč 102 mil Kč
2009 2,0 mld Kč 101 mil Kč
2010 2,0 mld Kč 160 mil Kč
2011 2,8 mld Kč 227 mil Kč

Od ovládnutí Škody k lyžařským permanentkám
Automobilismu propadlý Josef Brož, důležitá postava prodeje I & C Energo, už v minulosti udělal pro Martina Romana mnoho užitečné práce. Deník MF Dnes na podzim roku 2011 velmi důkladně popsal, jak díky Brožově schopnostem a orientaci v offshore byznysu Martin Roman a jeho partneři z managementu ovládli někdejší Škodu Holding.

Rozměr byznysu multimiliardáře Romana je ale dnes už daleko za hranicí Škody a ČEZ. Peníze investuje do rozličných projektů. Kromě charitivních, tedy velmi bohulibých věcí, stojí například v pozadí společnosti Melida, která provozuje lyžařské areály ve Špindlerově Mlýně a disponuje předbíhacími VIP permanentkami ve značném rozsahu. Ty jsou následně distribuovány spřízněným a potřebným osobám. Prostřednictvím velkého tuzemského realitního holdingu investuje do realit.

Předcházející článek

ČEZ je v MOLu už pět let a přichází sčítání ztracených miliard

Následující článek

Hotel Praha i s poměrně rozsáhlými pozemky kolem dle očekávání koupil František Savov