Expandující Košičan se v Česku vypořádává s krajanským duem fatale