Finové kupují od zakladatelů českou firmu s výraznou stopou v řadě odvětví