Investor Aleš Hodina se bude bránit vyvlastnění v Třineckých železárnách

Společnost Moravia Steel, která drží zhruba 97 procent akcií Třineckých železáren (stav ke konci roku 2012 za Moravia Steel a Finitrading) vyvlastní minoritní akcionáře severomoravské hutní společnosti, které se v regionu říká Werk. Navržené protiplnění za jednu akcii představuje 1815 korun. Jedním z akcionářů je i zkušený a zocelený investor Aleš Hodina, který ale s navrženou cenou není spokojen a je připraven bránit svoje práva. Po prostudování znaleckého posudku je odhodlán přistoupit k žalobě a dožadovat se férového protiplnění. „Firma má podle mě na to, aby její hodnota byla 4 tisíce korun na akcii,“ řekl investor motejlek.com.

Třinecké železárny představují v dlouhém horizontu jednu z nejúspěšnějších firem v zemi. Mohly by být ale ještě výkonnější. Nákup surovin a dalších vstupů plus prodej výrobků pro Werk zajišťuje majoritní vlastník Moravia Steel. Pokud by vše probíhalo v režii třineckých, byl by zisk ještě o dost vyšší. Při velikosti společnosti není důvod spoléhat na prostředníka. Kromě toho nerozdělený zisk společnosti představoval na konci roku 2012 více než 8 miliard korun. Na jednu akcii tak připadá 1000 korun nerozděleného zisku.

Aleš Hodina vydražil balík 78 336 akcií Třineckých železáren za 71 milionů korun v prosinci 2009. Získal 0,966 procent společnosti. Jedna akcie ho přišla na 906 korun. V roce 2008 ji znalec ocenil na 2581 korun. Hodina dnes už nedrží celý balík, část akcií prodal dalším investorům mimo okruh současných vytěsňovatelů. Na první pohled je zřetelné, že jeho investice je už nyní velmi úspěšná.
-mot-

Předcházející článek

Skupinu Patria Finance opouští dlouholetý ředitel Jan Klenor

Následující článek

Pár poznámek ke třem týdnům na ostrově Mauricius