Kvíz číslo XIX o půlroční předplatné motejlek.com

Po dobu dvou let běží na motejlek.com pravidelný kvíz. Ti, kdo v každém kole správně odpoví na všechny položené otázky a budou vylosováni, obdrží půlroční předplatné motejlek.com. V každém z dvaceti čtyř kol získají předplatné dva čtenáři, z toho jeden student vysoké školy. Partnerem projektu „Podporujeme vzdělání“ je energetický holding ČEZ.

Kvíz XIX
1) Spalovat v energetickém kotli lze:
a) protektory
b) proplástek
c) plasty
d) proplasty

2) Stavbu ve tvaru rotačního hyperboloidu můžeme obvykle vidět:
a) jenom u vodní elektrárny
b) u uhelné a jaderné elektrárny
c) u větrné elektrárny
d) u fotovoltaické elektrárny

3) ČEZ Distribuce:
a) vlastní a provozuje transformační stanice
b) vlastní a neprovozuje transformační stanice
c) nevlastní a provozuje transformační stanice
d) nevlastní a neprovozuje transformační stanice

4) Podpůrné služby pro ČEPS, a.s. může poskytovat:
a) každá uhelná i jaderná elektrárna ČEZ, a.s., která má přebytky elektrických výkonů
b) každá obchodní společnost, která má přebytky smluvně zajištěných elektrických výkonů
c) elektrárna, blok elektrárny, teplárna apod., tedy zdroj elektrické energie, který má potřebnou certifikaci a smlouvy na poskytování podpůrných služeb
d) elektrárna, blok elektrárny, výtopna apod., tedy zdroj energie, který má potřebnou certifikaci a smlouvy na poskytování podpůrných služeb

5) V kondenzátorech kondenzačních turbín na elektrárnách společnosti ČEZ:
a) dochází k dočasnému uchovávání potenciální elektrické energie a jejímu chlazení
b) dochází k dočasnému uchovávání kinetické elektrické
c) dochází ke kondenzaci páry, která vstupuje do kondenzátoru z turbíny
d) dochází ke kondenzaci páry, která vstupuje do kondenzátoru z turbíny ještě před jejím dalším chlazením v chladicí věži

Odpovědi zasílejte do 5.října na kviz@motejlek.com, studenti středních a vysokých škol pak na kvizvs@motejlek.com.

Předcházející článek

Synot v Albánii definitivně ostrouhal

Následující článek

Ukrajinský solární boom II., pohled z terénu