Odchází spolustvořitel mnoha velmi bohatých zaměstnanců