Pár podezřelých okolností kolem prodeje Petrcíle firmě Zuglite Investments

O letošních prázdninách proběhla transkace, při níž společnost Petrcíle, kterou přes Zuglite Investments kontroluje Petr Kellner a podílí se na ní i Pavel Tykač, prodala za 7,2 miliardy korun kyperský Harvton Investments a možná i zhruba 114,6 tisíc akcií ArcelorMittalu Ostrava. Harvton vlastní přes 1,7 milionu akcií ostravských hutí.

Tykač se v Petrcíle objevil v roce 2005. Transakce, které proběhly v tom samém roce, jsou dosti podezřelé. V květnu si společnost Zuglite objednala u Milana Vodičky znalecký posudek. Šlo o ocenění firmy Petrcíle. „Expert“ Vodička stanovil likvidační hodnotu Petrcíle na nulu. V případě sanační hodnoty se přiklonil k částce 9,4 milionů korun.

Zuglite Investments nakonec za Petrcíle zaplatila právě oněch 9,4 milionů korun. Ke konci letošního srpna dosahoval vlastní kapitál té samé Petrcíle výše 5,5 miliard korun. Za čtyři roky a něco tedy hodnota společnosti vyskočila téměř 600x. Za prvních osm měsíců letošního roku pak vykázala zisk po zdanění na úrovni 6,4 miliard Kč.

Dosud se tradovalo, že firmu Petrícle koupil od bývalých šéfů někdejší Nové huti (dnes ArcelorMittal Ostrava) Radim Masný. Ve skutečnosti byla kupcem společnost Českomoravská železárenská, kterou Masný nevlastnil. Později nad ní za podezřelých okolností získal kontrolu.

Během let 2000 až 2005 Masný zametal stopy a prováděl různé převody. Než se objevil Tykač, vlastnily Petrcíle dvě společnosti. Chata Kopřivná měla 70 procent a Českomoravská železárenská 30 procent. Tato společnost byla plně vlastněna Chatou Kopřivná, jejímž jediným majitelem byla Vivek Management sídlící na Seychelách.

Ve smlouvách o prodeji podílů došlo k podstatným chybám. Je v nich napsáno, že 70 procent Petrcíle prodává Českomoravská železárenská a 30 procent Chata Kopřivná. Ani jedna z nich tento podíl ale nevlastnila. Soud zjevný nesmysl přesto akceptoval. Stejně tak je podivné, že prodejní smlouvy podepsaly 19. května 2005 členové představenstva, kteří byli den předtím odvoláni.

Podobné chyby se stávají, když se věci šijí horkou jehlou. Společnost Petrcíle představuje od roku 2000 opravdu hodně horké zboží. Masný při svém lupu chodil mezi hady. Občas udělal chybu. To se pak u něj objevili třeba exekutoři. Nakonec to ale stálo za to. Od Tykače dostal za Petrcíle přes 800 milionů. Značné částky však musel vyplatit lidem, kteří mu pomáhali zametat stopy.
-mot-

Předcházející článek

Central European Media Enterprises vznikla před 184 měsíci, ještě nikdy nevyplatila dividendu

Následující článek

Vláda neprodala České aerolinie, na jejich záchranu musí najít miliardy korun