Těžkotonážní český kapitalista pošilhává po světové technologické první lize