Úder v hrabství, energomogulovo tažení se posouvá na úplný západ Evropy