Vít Kutnar pokračuje v letošní akviziční jízdě, po Opavě a Hradci zalovil v Brně