EPH v Anglii nakročil k další investici ve výši 300 milionů liber