Severočeský velkoobchodník pohlcuje jihočeského velkoobchodníka